Przejdź do stopki

Szczyrzyc

    wyświetleń: 8802

Treść

Szczyrzyc

U podnóża góry Ciecień w dolinie rzeki Stradomki leży malownicza miejscowość Szczyrzyc posiadająca niezwykłe dzieje. W 1234r. wojewoda krakowski Teodor Cedro herbu Gryf ufundował w Szczyrzycu klasztor Cystersów, który szybko stał się wpływowym opactwem. Utworzono tu również siedzibę jednego z największych w Małopolsce powiatów, który obejmował 76 parafii od Nowego Targu aż po Tyniec i Bochnię. Okres wojen szwedzkich zapoczątkował upadek Szczyrzyca i szczyrzyckiego klasztoru. Po I rozbiorze Polski władze austriackie zlikwidowały powiat szczyrzycki. W 1798r. Cystersi założyli w Szczyrzycu szkołę przyklasztorną, która z różnymi dziejowymi perypetiami przetrwała do czasów II wojny światowej. Uczęszczał do niej m.in. pisarz i poeta Władysław Orkan., Perłą naszej gminy jest zabytkowy zespół klasztorny Cystersów, obejmujący m.in. kościół z 1642r. -pierwotnie gotycki, przebudowany w XVII i XIX w., stacje różańcowe w ogrodach klasztornych, arkady ze stacjami Męki Pańskiej i witrażem Matki Boskiej Szczyrzyckiej oraz murowany spichlerz z XVII w., w którym obecnie znajduje się muzeum z cennymi eksponatami. Można tu obejrzeć między innymi - unikalną na skalę europejską - mapę świata z końca XIII wieku. Ważną rolę w kultywowaniu tradycji ludowej odgrywa - działający od 1926 roku zespól regionalny Szczyrzycanie. Zespól z sukcesem uczestniczył w wielu festiwalach i przeglądach folklorystycznych. Organizowane są tu też corocznie, w amfiteatrze mogącym pomieścić 800 osób imprezy kulturalne: w czerwcu - "Konkurs Rozśpiewanych Szkół", w lipcu - "Dzień Młodości", w sierpniu - "Dzień Ziemi Szczyrzyckiej" i wiele innych. Nadzieją na kontynuowanie tutejszych tradycji są "Mali Szczyrzycanie"- szkolny zespól dziecięcy, który może się poszczycić wieloma nagrodami na różnych festiwalach i przeglądach. Atrakcją dla piechurów będą wycieczki szlakami turystycznymi na górę Grodzisko (618 m). Księża (649 m) oraz Ciecień (835 m). Na Grodzisku zachowały się jeszcze niedokładnie zbadane resztki obronnego grodu istniejącego w czasach piastowskich, zburzonego prawdopodobnie przez Tatarów. Na uwagę zasługują również miejsca pamięci narodowej: cmentarz poległych w I wojnie światowej, pomniki upamiętniające pacyfikację przysiółków Smykań w Pogorzanach i Wadzyń w Szczyrzycu.