Przejdź do stopki

Herb i flaga

    wyświetleń: 6688

Treść

Załącznik Do Uchwały Nr IX/68/2003 Rady Gminy w Jodłowniku Z dnia 15 lipca 2003 r


HERB

 


 

 

      W czerwonym polu tarczy typu późnogotyckiego, między kluczem w słup piórami do góry w prawo i gryfem wspiętym w prawo srebrnymi, takaż jabłoń o trzech konarach, dziesięciu liściach i sześciu jabłkach.


FLAGA


 

      Flagą jest prostokątny płat o proporcjach 5:8, dzielony w słup w proporcjach 1:2:1, w barwach: czerwony (przy drzewcu) i w części swobodnej oraz biały — środkowy szeroki pas. Pośrodku płata, na pasie białym herb Gminy Jodłownik.


BANNER

 


 

      Bannerem jest prostokątny płat o proporcjach 5:16, dzielony w pas w proporcjach 1:2:1, w barwach: pas górny i dolny czerwony, a szeroki pas środkowy biały. Pośrodku płata, na pasie białym herb Gminy Jodłownik.


PIECZĘĆ

 

 

     

     Koło o średnicy 30-35 mm. W otoku napis GMINA JODŁOWNIK między napisem „Gmina” i „Jodłownik” dwie sześciopromienne gwiazdki. W środku koła (pieczęci) godło z herbu Gminy Jodłownik: drzewo jabłoni między kluczem w słup piórami w prawo i gryfem wspiętym również w prawo.