Przejdź do stopki

Jodłownik

    wyświetleń: 4878

Treść

Jodłownik

Jodłownik- siedziba Urzędu Gminy leży w południowo-centralnej części gminy w dolinie rzeki Tarnawy. Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od drzew jodłowych, którymi niegdyś cały ten obszar byt zalesiony. Pierwsze wzmianki o Jodłowniku pochodzą z 1361 r., mówią jednak o wsi już istniejącej. Właścicielem tych ziem byt wówczas rycerz Mikołaj należący do rodu Ratołdów. Następnie wieś wraz z innymi przeszła w posiadanie rodu Lubomirskich. W 1531 roku Niewiarowscy z Niewiarowa herbu Półkozic zakupili wieś Jodłownik od Jakuba Lubomirskiego. W 1595 roku Przecław Niewiarowski zapisał wszyst-kie swoje dobra Klasztorowi OO Dominikanów w Krakowie, które stanowiły ich własność do roku 1784, to jest do konfiskaty ich przez rząd austriacki. Interesującym dokumentem jest mapa Jodłownika wykonana w 1630 roku przez wybitnego matematyka i pisarza, profesora Akademii Krakowskiej Jana Brożka, który również wykonywał pomiary geodezyjne rozstrzygające spory graniczne. W centrum wsi znajduje się zabytkowy drewniany kościół z 1585r, w którym zobaczyć można rokokową polichromię z 1764 r. Przedstawiającą medaliony z popiersiami świętych związanych z historią zakonu dominikańskiego. W przedsionku obejrzeć można portret fundatora kościoła Przecława Niewiarowskiego z 1600r, kilka obrazów barokowych oraz dwa dzwony pochodzące również z XVI w. Niedaleko starego kościoła wzniesiono nowy, piękny kościół - przed nim dzwonnica ze strzelistą, z daleka widoczną wieżą.