Przejdź do stopki

SENIOR +

    wyświetleń: 688

Treść

 

INFORMACJA O PROGRAMIE WIELOLETNIM SENIOR+ NA LATA 2021-2025

KLUB SENIOR + W MSTOWIE

 https://www.facebook.com./klubsenior.mstow

Klub Senior+ w Mstowie jest ośrodkiem wsparcia dla mieszkańców Gminy Jodłownik powyżej 60 roku życia, działający w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowniku.

Powstanie i bieżąca działalność Klubu Senior+ w Mstowie  jest finansowana w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz 2021-2025 ze środków budżetu państwa oraz środków własnych Gminy Jodłownik.

W roku 2021 całkowity koszt zadania publicznego pn. „Klub Senior+ w Mstowie” wyniesie 80655,75 zł. Kwota 37980,75 zł pochodzi ze środków budżetu państwa, pozostałe środki stanowią wkład własny Gminy Jodłownik.

Dzięki dofinansowaniu w 2020 r. w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 r Gmina Jodłownik zmodernizowała pomieszczenia po zamkniętej szkole w Mstowie, tak aby spełniały minimalne standardy Klubu Senior +. Pomieszczenia zostały odpowiednio wyposażone.

Celem Klubu jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Ponadto Seniorzy maja możliwość uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych i ruchowych. Dzięki tym działaniom seniorzy są zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji.

W Klubie Senior + w Mstowie uczestnicy mają możliwość podtrzymywać więzi rodzinne oraz sąsiedzkie, co z kolei zapobiega odizolowaniu społecznemu tej grupy wiekowej. Aktywność seniorów gwarantuje kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą,
a społeczność lokalna zyskuje grupę ludzi chętnych do dzielenia się swoim czasem, pomocą i doświadczeniem.

 

W 2020 roku Gmina Jodłownik zmodernizowała pomieszczenia budynku starej szkoły w Mstowie na potrzeby Klubu Seniora. Na ten cel gmina pozyskała dofinasowanie ze środków  Województwa Małopolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.  W ramach zadania zmodernizowany budynek starej szkoły w Mstowie pod pomieszczenia klubowe dla  Klub Seniora jak również zakupiono pierwsze wyposażanie.  

W ramach projektu dokonano modernizacji i zakupu pierwszego wyposażanie na ogólna kwotę 180.843,61 zł dofinasowanie 141.994,71 zł,  wkład własny  gminy 38.848,90 zł w tym modernizacja budynku na kwotę 155.597,51 zł (dofinasowanie 122.010,06 zł,  wkład własny 33.587,45 zł), zakup pierwszego wyposażenia do pomieszczeń klubowych  25.246,10 zł (dofinasowanie 122.010,06 zł,  wkład własny 33.587,45 zł).

W ramach modernizacji budynku wykonano prace budowlane polegające m.in.
- adaptacja dodatkowego pomieszczenia ( m.in. przebicie ściany, wstawienie drzwi, malowanie , położenie paneli)
- budowa nowej instalacji elektrycznej ( zwiększenie mocy w związku z montażem nowych urządzeń ),
- budowa nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej w części klubo-kawiarni,
- wykonanie nowych wylewek i posadzek,
- Wykonanie ścianek w pomaszczeniach szatni oraz kuchni,
- wykonanie nowej instalacji c.o., montaż grzejników,
-wykonanie okładzin korytarza i biegu klatki wraz z balustradami,
- wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów oraz malowanie,
- udrożnienie wentylacji,
- montaż umywalek, sanitariatów w łazienkach,

Wyposażono pomieszczeni w budynku w niezbędny sprzęt tj:
- zakup wyposażenie ogólnodostępne pomieszczenie do spotkań m. in. stoły, krzesła, kanapa
- zakup wyposażenia pomieszczenie klubowe m. in. kanapa, telewizor,
- zakup mebli do kuchni wraz z ladą i dodatkowym wyposażeniem agd dodatkowe wyposażenie do codziennego użytkowania,
- wyposażenie pomieszczenia do aktywnego spędzania czasu tj kijki nordic walking, maty, piłeczki do masażu

W roku 2021 w zmodernizowanym budynku będą realizowana zajęcia i spotkania dla seniorów z terenu gminy Jodłownik.

NAZWA ZADANIA: KLUB SENIOR + W MSTOWIE -2022 R


PROGRAM: Wieloletni Program  Rządowy „Senior+” na lata 2021-2025


DOFINANSOWANIE: 38 880   zł


CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 83362 zł


OGÓLNY OPIS ZADANIA:

Klub Senior+ w Mstowie jest ośrodkiem wsparcia dla mieszkańców Gminy Jodłownik powyżej 60 roku życia, działający w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowniku.

Celem Klubu jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Ponadto Seniorzy maja możliwość uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych i ruchowych. Dzięki tym działaniom seniorzy są zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji.

W Klubie Senior + w Mstowie uczestnicy mają możliwość podtrzymywać więzi rodzinne oraz sąsiedzkie, co z kolei zapobiega odizolowaniu społecznemu tej grupy wiekowej. Aktywność seniorów gwarantuje kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą,
a społeczność lokalna zyskuje grupę ludzi chętnych do dzielenia się swoim czasem, pomocą
i doświadczeniem.

Dofinasowanie na podstawie zawartej Umowy  Nr  WP-III-I.946.9.4.2021 z dnia 20.05.2022 r pomiędzy Skarbem Państwa- Wojewodą Małopolskim a Gmina Jodłownik -Wójtem Gminy Jodłownik