Przejdź do stopki

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Treść

 

OGŁOSZENIE

              Wójt Gminy Jodłownik zaprasza na spotkania konsultacyjne dla mieszkańców gminy w ramach konsultacji społecznych projektów:

  1. Uchwały Rady Gminy Jodłownik w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Jodłownik,
  2. Uchwały Rady Gminy Jodłownik w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,

które odbędą się w dniu 29 września 2021 roku w Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłowniku

-        o godz. 12:00 spotkanie dla Radnych Gminy Jodłownik i Sołtysów;

-        o godz. 14:00 spotkanie otwarte dla mieszkańców.

            Na spotkaniu przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy Gminy Jodłownik, propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, założenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii.