Przejdź do stopki

Informacje o zrealizowanych projektach

Treść

Zakup ubrań koszarowych dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Jodlownik.

 Dnia 30 października 2020 roku Gmina Jodłownik w ramach Programu „Mały Strażak” i zadania  pn.: „Zakup ubrań koszarowych dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Jodłownik ” zakupiła 80 kompletów ubrań MDP i przekazała je  wszystkim 8 jednostkom OSP z terenu Gminy Jodłownik.

Po 10 kompletów ubrań otrzymały jednostki: OSP w Janowicach, OSP w Jodłowniku, OSP w Krasnem-Lasocicach, OSP w Sadku, OSP w Szczyrzycu, OSP w Szyku, OSP w Pogorzanach i OSP w Wilkowisku.

Zadanie sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany zadania 9 600,00 złotych, kwota dotacji 4 800,00 złotych.