Przejdź do stopki

Program "Wspieraj Seniora"

Program

Treść

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby Seniorów  w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Seniorzy zainteresowani pomocą  powinni :

zadzwonić na infolinię: 22 505 11 11 i poinformować że  decydują  się pozostać w domu dla własnego bezpieczeństwa - infolinia odsyła sprawę z numerem telefonu do Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowniku . Pracownicy skontaktują się      z Seniorem w celu ustalenia pomocy

 lub

zadzwonić bezpośrednio do Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowniku od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy tj 7.45-15.45 tel, 18  3347072, 512 199 951 w celu uzyskania pomocy

 

Dodatkowe informacje  na temat programu znajdują się na stronie:

https://wspierajseniora.pl/

 

lub u pracowników w GOPS

 

 

  nr tel. 18 3347072, 512 199 951

 

Zapraszamy również WOLONTARIUSZY do współpracy w ramach programu.

Osoby zainteresowane udzielaniem pomocy SENIOROM powinny zarejestrować się na stronie https://cas.mrpips.gov.pl/wolontariusz/formularz