Przejdź do stopki

Wody Polskie zabezpieczają małopolskie gminy przed powodzią.

Wody Polskie zabezpieczają małopolskie gminy przed powodzią.

Treść

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie na terenie gmin: Łapanów, Raciechowice, Wiśniowa, Jodłownik i Dobczyce realizuje 23 zadania związane z usuwaniem szkód popowodziowych powstałych w czerwcu bieżącego roku. Prace mają przede wszystkim na celu zabezpieczenie mieszkańców i ich mienia na wypadek pojawienia się ponownych wezbrań w tym rejonie. Jest to obszar szczególnego zagrożenia powodzią.

Dzisiaj odbyło się spotkanie Wojewody Małopolskiego i przedstawicieli Wód Polskich z Gminami, dotyczące ochrony przeciwpowodziowej na terenach dotkniętych czerwcowym wezbraniem.

Link do informacji pt. Wody Polskie zabezpieczają małopolskie gminy przed powodzią: https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/1546-wody-polskie-zabezpieczaja-malopolskie-gminy-przed-powodzia