Przejdź do stopki

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Treść

Pełna treść informacji na stronie BIP:

ZARZĄDZENIE  NR 0050.115.2021 WÓJTA GMINY JODŁOWNIK z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jodłownik.

https://bip.malopolska.pl/ugjodlownik,a,2006017,informacja-podsumowujaca-przeprowadzone-konsultacje-spoleczne-komitet-rewitalizacji.html

https://bip.malopolska.pl/ugjodlownik,a,2005790,informacja-podsumowujaca-przeprowadzone-konsultacje-spoleczne.html