Przejdź do stopki

POMOC DLA UKRAINY

POMOC DLA UKRAINY

Treść

 

1.      POTWIERDZENIE POBYTU UCHODŹCÓW Z UKRAINY 

Osoby prywatne z terenu, Gminy Jodłownik , które po wybuchu wojny na Ukrainie przyjęły mieszkańców tego kraju pod swój dach,  proszone są o  dostarczenie formularza "Potwierdzenie pobytu" do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu prowadzenia ewidencji przyjmowanych i kwaterowanych obywateli Ukrainy.

Kontakt pod numerami tel.: 18 3347070 ,513008912

Potrzebne będą dane cudzoziemcy, w tym: miejsce i data zakwaterowania, data i miejsce przekroczenia granicy, imię, nazwisko, data urodzenia, imię ojca, rodzaj i numer dokumentu tożsamości.

2.      POMOC RZECZOWA

Od  02.03.2022 r do 9.03.2022 r. (z wyłączeniem soboty i niedzieli)   w budynku „Pensjonat Kostrza” w Jodłowniku  w godzinach od 8 00  do 16 00 będzie czynny gminny punkt zbiórki żywności i artykułów pierwszej potrzeby. Zebrane produkty zostaną przekazane potrzebującym na Ukrainie w tym również oczekującym przed przejściami granicznymi.

3.      BAZA NOCLEGOWA

Podmioty prywatne, osoby indywidualne oraz ośrodki z terenu naszej gminy, które są w stanie zaoferować miejsca w swoich domach szukającym schronienia mieszkańcom Ukrainy  mogą zgłaszać się  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowniku , kontakt:, tel. .:18 3347070 ,513008912, gops@jodlownik.pl, lub kierować zgłoszenia na adres ukraina@muw.pl

W zgłoszeniach prosimy podawać:

- dokładną lokalizację,

- liczbę miejsc w danym obiekcie wraz z liczbą osób, które mogą zostać przyjęte w tym miejscu,

- koszty,

- termin, od którego wskazana liczba miejsc będzie dostępna,

- czas, na jaki możliwe jest wykorzystanie danego obiektu na wskazane cele,

- informację o możliwości wyżywienia w danym obiekcie z uwzględnieniem ciepłych posiłków,

- osobę do kontaktu z ramienia danego podmiotu oraz jej telefon lub e-mail.

 

4.      TRANSPORT

Osoby posiadające autobus, bus, samochód ciężarowy, chcące zgłosić swój wolontariat  i nieodpłatnie przewieźć uchodźców z granicy z Ukrainą mogą zgłaszać się bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowniku , kontakt:, tel..18 3347070, 513008912, gops@jodlownik.pl lub kierować zgłoszenia na adres: transport.ukraina@muw.pl

Zgłaszając swój samochód lub autobus, należy podać:

- rodzaj środka transportu: bus/autobus/samochód,

- liczbę pasażerów, których można przewieźć (zgodnie z dowodem rejestracyjnym),

- dyspozycyjność czasową,

- osobę do kontaktu z ramienia danego podmiotu oraz jej telefon lub e-mail.