Przejdź do stopki

Od 26 marca 2022 r. (sobota) obywatele Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko, będą mogli wnioskować o 500+

Od 26 marca 2022 r. (sobota) obywatele Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko, będą mogli wnioskować o 500+

Treść

 

Od 26 marca 2022 r. (sobota) obywatele Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko, będą mogli wnioskować o 500+

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ (tzw. 500+) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o 500+ w języku ukraińskim będzie można składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Komu przysługuje 500+

500+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat:

   obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który po 23 lutego 2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi,

   obywatelce Ukrainy albo żonie obywatela Ukrainy, która po 23 lutego 2022 r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce,

   obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który zamieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które ubiega się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,

   obywatelowi innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Świadczenie 500+ przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o 500+ można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – elektronicznego systemu ZUS.

Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebne są:

   paszporty – osoby składającej wniosek i dziecka lub inny dokumenty tożsamości na podstawie których przekroczono granicę (jeśli wnioskujący je posiada),

   zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – osobie składającej wniosek i dziecku,

   numer rachunku bankowego w Polsce,

   numer telefonu w Polsce i adres e-mail,

   orzeczenie polskiego sądu, jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym,

   dokument potwierdzający, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli jest taka sytuacja

   dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce osoby wnioskującej, jeśli przybyła do Polski przed 24 lutego 2022 r.

Gdzie uzyskać pomoc w złożeniu wniosku

Pracownicy ZUS pomogą wszystkim zainteresowanym założyć profil na PUE ZUS i złożyć wniosek.

   26 i 27 marca br. w różnych miejscach w Polsce placówki ZUS będą otwarte dla obywateli Ukrainy, którzy chcą złożyć wniosek o 500+. Lista tych placówek ZUS (plik xlsx 29kb).

   We wszystkie dni robocze – od poniedziałku do piątku - obywatele Ukrainy będą obsługiwani w placówkach ZUS  w standardowych godzinach urzędowania.

   Pracownicy ZUS będą pomagać w złożeniu wniosków także poza placówkami ZUS - aktualna informacja o dyżurach poza placówkami ZUS.

Informacje o świadczeniu 500+

Informacje o świadczeniu 500+ można uzyskać:

   w dowolnej placówce ZUS

   podczas e-wizyty w ZUS

   na infolinii pod numerem 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 lub za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres ua@zus.pl

   na stronie internetowej ZUS.

 

Najbliższa placówka ZUS

Najbliższą placówką ZUS dla osób zamieszkujących Gminę Jodłownik jest Inspektorat ZUS w  Limanowej ul. Józefa Marka 21, który w dniach  26 i 27 marca 2022 r. od godz. 9:00 do 15:00  organizuje specjalną akcję „Weekend dla Ukrainy”.