Przejdź do stopki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Treść

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1899), Wójt Gminy Jodłownik podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni,  wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 84/16 i 84/20 położone w Jodłowniku objęte księgą wieczystą NS1L/00062696/4, dla poprawy warunków zagospodarowania tej nieruchomości

1.  Oznaczenie nieruchomości : działka ewid. nr  84/19

a)  Położenie : w obrębie ewidencyjnym Jodłownik, gmina Jodłownik,  powiat limanowski

b)  Powierzchnia : 0,0058 ha

c)  Księga wieczysta  NS1L/00062696/4 - własność  : Gmina Jodłownik, dział I-Sp, III i IV  - bez obciążeń

d) Przeznaczenie w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  oraz usługowej – oznaczonych symbolem MN,U oraz częściowo  teren dróg publicznych, powiatowych – zbiorczych  oznaczonych symbolem –KD(DP-Z).

2. Opis nieruchomości:  działka położona w centrum miejscowości w obszarze lokalizacji lokalnych obiektów publicznych i komercyjnych oraz zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, ma  dostęp do drogi asfaltowej powiatowej. Działka uzbrojona w E, G, T, W, K.  Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działkę 84/19 stanowi użytek Bi (inne tereny zabudowane).

3. Cena nieruchomości gruntowej :  3 361,00 zł + podatek VAT wg. stawki 23 %   773,03 zł.

4. Punkty 5, 7, 8, 9 i 10, ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121, z późn. zm.) - nie dotyczy.

5. Sposób zagospodarowania nieruchomości :  przedmiotem sprzedaży jest działka gruntu płaska, niezabudowana o regularnym kształcie, pokryta starymi płytkami betonowymi i częściowo trawą przylegająca z dwóch stron do ogrodzenia nabywcy oraz do chodnika drogi powiatowej. Z uwagi na małą powierzchnię i konfigurację nie spełniającą parametrów przestrzennych dla  działki budowlanej  nie może zostać samodzielnie zagospodarowana  zgodnie ze swoim przeznaczeniem w miejscowym planie, ale może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej położonej w Jodłowniku  oznaczonej jako  działki ewidencyjne nr 84/16 i 84/20.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości gruntowej – dz. 84/19 w Jodłowniku,  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy, muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni od wywieszenia niniejszego wykazu.