Przejdź do stopki

Nabór do programu "Korpus Wspieraj Seniora"

Nabór do programu

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowniku ogłasza nabór Seniorów z terenu Gminy Jodłownik w wieku 65+ do Programu Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022.

Program kierowany jest do Seniorów prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebą ze względu na stan zdrowia.

Pomoc polegać będzie na:

  • bezpłatnym udostępnieniu seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonej w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
  • sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu;
  • po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.   
    W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowniku osobiście lub telefonicznie ( tel. 183347072 ) do dnia 16 maja 2022r.