Przejdź do stopki

Uczniowie szkół podstawowych z Gminy Jodłownik będą „poznawać Polskę”

Uczniowie szkół podstawowych z Gminy Jodłownik będą „poznawać Polskę”

Treść

Program "Poznaj Polskę"

Uczniowie szkół podstawowych z Gminy Jodłownik będą „poznawać Polskę”

Gmina Jodłownik otrzymała dotację celową w wysokości 35 000,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Uczniowie klas I-III  Szkół Podstawowych z Sadku, Szczyrzyca , Jodłownika , Wilkowiska, Szyku, Krasnego-Lasocic, wezmą udział  łącznie w ośmiu wycieczkach krajoznawczych, na które Gmina otrzymała środki z budżetu państwa. Wycieczki odbędą się w okresie od maja do czerwca br., a uczniowie będą mogli poznawać interesujace miejsca  zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi : Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiagnięcia polskiej nauki, Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odwiedzą min. Kraków i jego okolice, Tyniec, Wieliczkę, Bochnię.

Wkład własny do zadania w formie dofinansowania organu prowadzącego wynosi  8 396,00 zł, a wpłaty rodziców to koszt : 8 396,00  zł.

Całkowity koszt zadania wynosi łącznie 51 792,00 zł.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie ,wyżywienie ,ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią POLSKIEGO ŁADU.