Przejdź do stopki

Obowiązek składania deklaracji

Treść

Wójt Gminy Jodłownik przypomina właścicielom/zarządcom budynków o obowiązku  składania  deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw,  we wszystkich budynkach gdzie zainstalowane jest źródło ogrzewania, do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklarację należy złożyć do dnia 30 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Jodłownik, pokój  12, lub elektronicznie poprzez stronę internetową Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.