Przejdź do stopki

Przyjazna Ziemia Limanowska - Informacja

Treść

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” informuje mieszkańców obszaru LSR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczącą:
Przedsięwzięcia 1.1.7 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej, w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje;
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 455 116,00 zł.
Wysokość premii na jedną operację wynosi 100 000,00 zł.
Intensywność pomocy wynosi: 100%
Wnioski można składać w biurze LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” ul. Józefa Piłsudskiego 20 od 01.07.2022 do 18.07.2022 r. w godzinach pracy biura LGD od poniedziałku do piątku. Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane do konsultacji swoich projektów z pracownikiem biura LGD, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu.
Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy. Wszelkie informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze oraz w biurze LGD. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD.
https://www.lgdlimanowa.eu/pl/nwsm/400/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-1-2022