Przejdź do stopki

Zaproszenie

Treść

Zapraszamy na spotkania dotyczące nowej LSR 2023-2027

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zaprasza mieszkańców obszaru LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” na spotkania konsultacyjne dotyczące budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkania będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.

Szczegółowy program spotkań:

1. Wprowadzenie

2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych

3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych

4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych

5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR

6. Identyfikacja grup docelowych

7. Podsumowanie

Gmina Jodłownik

Jodłownik/ Urząd Gminy Jodłownik, Jodłownik 198, 34-620 Jodłownik

  30.08.2022 r.                                          13:00 - 15:00