Przejdź do stopki

Informacja w sprawie Systemu Dystrybucji Jodku Potasu

Treść

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego, Wójt Gminy Jodłownik podaje do publicznej wiadomości adresy punktów wydawania preparatów jodowych, które będą uruchomione w przypadku wystąpienia skażenia promieniotwórczego.

Punkty Wydawania Preparatów Jodowych na terenie Gminy Jodłownik:

 

Lp.

 

Punkty wydawania jodku potasu

Adres punktu

telefon

  1.  

Szkoła Podstawowa w Wilkowisku, dla mieszkańców Sołectwa Wilkowisko.

34-617 Wilkowisko 222

18 3343232

 

2

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłowniku, dla mieszkańców Sołectw: Jodłownik i Mstów

34-620 Jodłownik 126

18 3321220

 

3.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczyrzycu, dla mieszkańców Sołectw: Góra Św. Jana, Janowice, Pogorzany, Szczyrzyc

34-623 Szczyrzyc 123

18 3320003

 

4.

Szkoła Podstawowa w Sadku-Kostrzy, dla mieszkańców Sołectw: Sadek i Kostrza

34-620 Sadek 105

18 3321051

 

5.

Szkoła Podstawowa w Szyku, dla mieszkańców Sołectwa Szyk

34-620 Szyk 117

18 3321151

 

6.

Szkoła Podstawowa w Krasnem-Lasocicach, dla mieszkańców Sołectw: Krasne-Lasocice i Słupia

34-621 Krasne-Lasocice 81

18 3321405

 

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość, gdzie zgłosić się po preparat. Informacja o takiej sytuacji przekazana zostanie przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie wiadomości tekstowej sms na Państwa telefony komórkowe jak również za pośrednictwem mediów (telewizja , radio, internet) oraz służb (Policja Straż Pożarna) z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie Gminy Jodłownik.