Przejdź do stopki

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Treść

Informuję, że w dniach od 15 do 27 kwietnia 2023 roku zostanie przeprowadzona wiosenna
akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie.
Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka/prostopadłościanu koloru zielonobrązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierający wewnątrz
blister aluminiowo - plastykowy wypełniony płynem.
ZALECENIA:
1) prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki
2) przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi
ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz
niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliższej Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej
3) każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosić
do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
4) w okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 dni po jej zakończeniu
nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić
na smyczy i w kagańcu
W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień proszę wszystkich
mieszkańców województwa o dostosowanie się powyższych zaleceń, a rodziców
i opiekunów o przekazanie stosownych informacji dzieciom.
INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW UDZIELAJĄ:
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE - tel.: (12) 293 10 00, www.wiw.krakow.pl

MAŁOPOLSKI
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII
AGNIESZKA SZEWCZYK - KUTA