Przejdź do stopki

Sprzedaż końcowa paliwa stałego prowadzonej przez Urząd Gminy Jodlownik

Treść

Informacja dotycząca sprzedaży końcowej paliwa stałego prowadzonej przez Urząd Gminy Jodlownik
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzona została nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, w związku z powyższym Urząd Gminy Jodłownik ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego w ilości 7,5 t kostka pias, 41,2 t Karlik i 28,3 t Orzech Piast, jednocześnie informując, że wydłuża termin sprzedaż węgla uprawnionym mieszkańcom do 31 lipca 2023 r. za cenę 1950,00 zł /tonę.

Podstawą zakupu będzie wniosek złożony w Urzędzie Gminy Jodłownik w terminie od 18 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Wnioski o zakup będą rozpatrywane przez Urząd Gminy Jodłownik w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Przy sprzedaży końcowej nie będzie limitów ilościowych dla jednego gospodarstwa domowego.