Przejdź do stopki

Ogłoszenie - konsultacje społeczne

Treść

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jodłownik nr 0050.101.2023 z dnia  19 września 2023 r.  w okresie od dnia 21 wrzesień 2023 r do dnia 13 października  2023 r. na terenie Gminy Jodłownik zostaną przeprowadzone  konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Jodłownik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie zgłaszanie do Wójta pisemnych opinii i uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Jodłownik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Jodłownik: 

https://bip.malopolska.pl/ugjodlownik,a,2337864,zarzadzenie-nr-00501012023-wojta-gminy-jodlownik-z-dnia-19-wrzesien-2023-r.html