Przejdź do stopki

Ogłoszenie - spotkanie konsultacyjne

Treść

         Wójt Gminy Jodłownik zaprasza na spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Jodłownik w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Jodłownik, które odbędzie się w dniu 4 października 2023 roku (środa) o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Jodłownik, pok. nr 28.

         Uprzejmie informuję, iż podczas spotkania przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy Gminy Jodłownik, propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii.