Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JODŁOWNIK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik

Treść

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik” w granicach określonych w załączniku do uchwały Nr XXXV/216/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 czerwca 2017 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach

od 26 października 2023 r. do 17 listopada 2023 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Jodłowniku, 34-620 Jodłownik 198, pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

Pełna treść obwieszenia na stronie BIP Urzędu:

https://bip.malopolska.pl/ugjodlownik,a,2348424,obwieszczenie-wojta-gminy-jodlownik-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarun.html