Przejdź do stopki

INFORMACJA

Treść

Urząd Gminy w Jodłowniku informuje, iż wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego na terenie Gminy Jodłownik rozpoczęły się kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zapisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego.

Kontrole palenisk to jedno z działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w gminie,    a przeprowadzają je pracownicy Urzędu Gminy Jodłownik posiadający odpowiednie upoważnienie udzielone przez Wójta Gminy Jodłownik. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika, bez wcześniejszego powiadomienia.

W ramach kontroli sprawdzeniu podlegają:

  • urządzenie grzewcze
  • materiały przygotowane do spalenia

Kontrolujący może wykonać zdjęcia oraz poprosić o przedstawienie dokumentów dotyczących posiadanego kotła oraz zakupionego opału. Drewno może zostać zbadane pod kątem zawartości wilgoci. W przypadku podejrzenia spalania odpadów, kontrolujący może pobrać próbkę popiołu z paleniska.

Każda kontrola zakończy się sporządzeniem protokołu, który jest dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie kontroli.