Przejdź do stopki

Ogłoszenie

Treść

Na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2023 poz. 571)  oraz uchwały LVI/388/2023 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 listopad 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jodłownik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.  

ogłasza:

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r., który określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, który określa załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Treść Zarządzenia na stronie BIP Urzędu Gminy Jodłownik: