Przejdź do stopki

DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

Treść

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Gospodarstwo domowe tworzą:

1)   osoba fizyczna, składająca wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, samotnie zamieszkująca      i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2)  osoba fizyczna, składająca wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, oraz osoby z nią                      spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Ww. definicja gospodarstwa domowego wynika z art. 2 ust. 14 ustawy o dodatku osłonowym, który odsyła nas do art. 411 ust. 10j ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Tak więc wskazane we wniosku osoby prowadzą gospodarstwo domowe wieloosobowe, jeżeli  wspólnie zamieszkują i gospodarują (np. wykonują wspólnie obowiązki domowe, ponoszą wspólnie koszty utrzymania tego gospodarstwa itd.) oraz pozostają w faktycznym związku, czyli współdziałają w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych. Osoby które mają miejsce zamieszkania pod danym adresem i współdziałają w utrzymaniu gospodarstwa domowego lecz czasowo przebywają pod innym adresem, np. za granicą, także wliczają się do składu tego gospodarstwa domowego.


Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania w przypadku gdy główne źródło ogrzewania zgłoszone do CEEB jest opalane węglem.

 

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego,   a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek(pdf)

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Formularz wniosku do pobrania znajduje się pod informacją w sekcji "ZAŁĄCZNIKI".

 

UWAGA !

W przypadku przesyłania wniosku w formie elektronicznej przez ePUAP sam formularz wniosku musi być podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym i taki podpisany formularz musi być dołączony do pisma ogólnego. Nie wystarcza podpisanie samego pisma ogólnego.

 

Informacje dostępne są także na stronie Ministerstwa Klimatu: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy