Przejdź do stopki

Programy realizowane ze środków budżetu państwa

Treść

 

NAZWA ZADANIA: KLUB SENIOR + W MSTOWIE


PROGRAM: Wieloletni Program Rządowy „Senior+” na lata 2021-2025


DOFINANSOWANIE: 37 980,75  


CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 80 655,75 zł


OGÓLNY OPIS ZADANIA:

Klub Senior+ w Mstowie jest ośrodkiem wsparcia dla mieszkańców Gminy Jodłownik powyżej 60 roku życia, działający w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowniku.

Celem Klubu jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Ponadto Seniorzy maja możliwość uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych i ruchowych. Dzięki tym działaniom seniorzy są zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji.

W Klubie Senior + w Mstowie uczestnicy mają możliwość podtrzymywać więzi rodzinne oraz sąsiedzkie, co z kolei zapobiega odizolowaniu społecznemu tej grupy wiekowej. Aktywność seniorów gwarantuje kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą,
a społeczność lokalna zyskuje grupę ludzi chętnych do dzielenia się swoim czasem, pomocą i doświadczeniem.

Dofinasowanie na podstawie zawartej Umowy  Nr  WP-III.9421.15.55.2021 z dnia 15.07.2021 r pomiędzy Skarbem Państwa- Wojewodą Małopolskim a Gmina Jodłownik -Wójtem Gminy Jodłownik