Przejdź do stopki

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

    wyświetleń: 263

Treść

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

W dniu 19.04 2022r  gmina Jodłownik podpisała umowę na powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JSAT oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU z programu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na kwotę  406.270,00 zł na zakup sprzętu komputerowego mający na celu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowaniu nierówności między gminami popegeerowskimi a pozostałymi.

Projekt dotyczył dzieci będących członkiem rodziny, której krewnym w linii prostej, tj. rodzic, dziadek, pradziadek, opiekun prawny pracował w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (PGR) i posiada stosowny dokument potwierdzający  tę prace. Wsparciem zostały objęte osoby, których wniosek złożony w terminie do 04 listopada 2021 roku został poprawnie zweryfikowany zgodnie z wytycznymi regulaminu konkursu. Ostatecznie Gmina Jodłownik otrzymała wsparcie na zakup 161 sztuk sprzętu komputerowego  tj.:

- 9 zestawów komputerowych,

- 147 laptopów,

- 5 tabletów

na łączną kwotę 395.000,00 zł

We wniosku aplikacyjnym zaplanowano również e ubezpieczenie sprzętu na kwotę 11.270,00 zł.

Przedsięwzięcie jest w 100% dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 – React EU w ramach programu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W dniu 06.06.2022 roku ogłoszono przetarg na zakup sprzętu komputerowego . Do 14 czerwca złożono 3 oferty. W dniu 04.07.2022 roku podpisano umowę na zakup komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów w ramach projektu grantowego  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” z firmą KOMBIT Group Sp. z o.o. Wartość zakupionego sprzętu po przetargu to 394.870,59 zł  Zgodnie z umową dostawa sprzętu nastąpiła  do dnia 12.08.2022r.

Sprzęt ten został oficjalnie przekazany rodzicom lub pełnoletnim uczniom na własność na podstawie zawartych umów darowizny.

W dniu 11 października 2022r w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Szczyrzycu odbyło się uroczyste wręczenie sprzętu dzieciom przez Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę i Wójta Gminy Jodłownik Pawła Stawarza