Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy "kolektory słoneczne"

Ogłoszenie Wójta Gminy

Treść

Pragnę  przypomnieć, iż na wykonanie realizacji tego zadania pozyskaliśmy z  zewnątrz pozabudżetowe środki finansowe w kwocie 6.526.200,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych).

W trosce o to, aby wszyscy zainteresowani mieszkańcy naszej Gminy mogli z tej inwestycji skorzystać Samorząd Gminy Jodłownik oprócz środków finansowych pozyskanych z zewnątrz zabezpieczył w budżecie gminy Jodłownik na rok 2021 środki  w wysokości 3.769.008,42 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiem złotych 42/100)

Dlatego też, własciciele posesji znajdujących się na terenie naszej gminy, będą partycypować w kosztach inwestycji tylko w  kwocie 15% wartości zadania.

W związku z powyższym do wszystkich  mieszkanców, którzy zostali zakwalifikowani do realizacji zadania zostanie wysyłana korespondencja zawierająca informację o określonej kwocie udziału własnego jaką należy uiścić na podany w korespondencji numer konta bankowego.

W dalszej kolejności uprzejmię Państwa proszę o zgłoszenie się z potwierdzonym dokumentem wpłaty oraz z dowodem tożsamości w celu podpisania stosownej umowy:

 

- do Budynku Ochotniczej Strazy Pożarnej w Jodłowniku mieszkańców sołectwa Jodłownik i Mstów oraz  do Świetlicy Wiejskiej - budynek starej szkoły w Kostrzy miezkańców sołectwa Sadek i Kostrza,

- do Budynku Punktu Informacji Turystycznej w Szczyrzycu mieszkańców sołectw: Janowice, Góra Św. Jana, Pogorzany, Szczyrzyc,

w każdy poniedziałek w miesiącu grudniu i styczniu począwszy od 07 grudnia 2020 roku w godzinach od 10.00-15.00,

  

- do Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowisku mieszkańców sołectwa Wilkowisko,

 - do Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnem-Lasocicach mieszkańców sołectw: Krasne-Lasocice i Słupia,

- do Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyku mieszkańców sołectwa Szyk

 

w każdy wtorek w miesiacu grudniu i styczniu począwszy od 08 grudnia 2020 roku w godzinach od 10.00-15.00,

 

gdzie w obecności dyżurującego pracownika Urzędu Gminy zostanie podpisana stosowna umowa.

W przypadku wyjaśnień czy też zapytań związanych z powyższą sprawą proszę o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Jodłownik w godzinach pracy urzędu.

 Do pobrania:

Regulamin

Umowa