Przejdź do stopki

Ekomodernizacja systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych

Treść

Gmina Jodłownik w styczniu 2022 roku podpisała umowę na realizacje projektu pn. „Ekomodernizacja systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych na teranie gminy Jodłownik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji SPR polegająca na wymianie 70 pieców na paliwo stałe na nowe kotły gazowe lub na biomasę.

Wartość projektu 1.537.069,00 zł w tym

- dofinansowanie na kwotę 1.514.013,11 zł,

- wkład własny na kwotę 23.055,89 zł

Termin realizacji projektu :  luty 2022 rok-czerwiec 2023 rok

W ramach projektu z dofinasowania może skorzystać  mieszkaniec gminy Jodłownik, któremu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością wynikające z prawa własności bądź stosunku cywilno-prawnego do lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym położonym na terenie Gminy Jodłownik i jest zainteresowany: zainstalowaniem  nowego kotła gazowego lub na biomasę po uprzedniej likwidacji wszystkich pieców kaflowych i kotłów centralnego ogrzewania, opalanych paliwem stałym (węgiel, koks lub drewno), stanowiących dotychczas główne źródło ciepła tego lokalu lub budynku.

Dotacja można otrzymać w zakresie

  1. Wymiany pieca na gazowy lub biomasę do 8.000,00 zł :
  2. Wymiana instalacji wewnętrznej, jeżeli będzie ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła: do 6 000 zł
  3. Termomodernizacja budynku (kryterium dochodowości) nie więcej niż 25 000 zł.

Podstawą realizacji projektu jest  przeprowadzenie audytu budynku

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udzielenia dotacji oraz złożeniem stosownej ankiety kwalifikującej w terminie od 16 maj do 20 maj 2022 roku w budynku Urzędu gminy Jodłownik.

Ankieta

Regulamin

Pliki