Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zaprasza mieszkańców obszaru LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” na spotkania konsultacyjne dotyczące budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Zapraszamy miłośników pieszych wędrówek w ramach akcji: Odkryj Beskid Wyspowy 2022 znów wędrujemy po ,,Beskidzkich Wyspach’’ do wspólnego wyjścia na Górę Kostrza, które odbędzie się w dniu 31 lipca 2022 r. (niedziela).

W dniu 30.06 przez teren naszej gminy przejedzie Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności i Olimpijczyków. Na odcinku Dąbie - Szczyrzyc - Raciborzany - Markuszowa - Wilkowisko wystąpią utrudnienia w ruchu w godz. od ok. 16.15 - 17.00.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” informuje mieszkańców obszaru LSR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczącą: Przedsięwzięcia 1.1.7 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej, w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje; Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 455 116,00 zł. Wysokość premii na jedną operację wynosi 100 000,00 zł. Intensywność pomocy wynosi: 100%

W dniu 28 czerwca 2022 r o godz. 16:00 w budynku Remizy OSP w Jodłowniku odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dot. działania programu i możliwości pozyskania dotacji.

W związku z planowanym remontem drogi relacji Limanowa - Szyk - Mstów w dniach od 21 do 27 czerwca br. nastąpi okresowe wyłączenie z ruchu w godz. od 8:00 do 20:00.

Wójt Gminy Jodłownik przypomina właścicielom/zarządcom budynków o obowiązku składania deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, we wszystkich budynkach gdzie zainstalowane jest źródło ogrzewania, do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Gmina Jodłownik w styczniu 2022 roku podpisała umowę na realizacje projektu pn. „Ekomodernizacja systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych na teranie gminy Jodłownik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji SPR polegająca na wymianie 70 pieców na paliwo stałe na nowe kotły gazowe lub na biomasę.

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki w wysokości 146 960,00 zł. z rezerwy ogólnej Kancelarii Premiera na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Pliki

Oświadczenie 264.42 KB
wniosek_dodatek_oslonowy 58.31 KB
Pismo Konsula 563.61 KB
Pismo MUW 210.66 KB
Pismo PLW 345.71 KB
Wniosek_zwrot 661.77 KB
wniosek o świadczenie 39.36 KB
Informacja o zamknięciu drogi 529.46 KB
mapa objazdów 1610.9 KB