Przejdź do stopki

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach organizuje szkolenie uzupełniające ze stosowania środków ochrony roślin dnia 26.02.2024 o godz. 9 w budynku OSP w Jodłowniku.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W dniu 19 grudnia 2023 r o godz. 1530 w budynku UG w Jodłowniku w sali nr 28 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dot. działania programu "Czyste Powietrze" i możliwości pozyskania dotacji.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.

Urząd Gminy w Jodłowniku informuje, iż wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego na terenie Gminy Jodłownik rozpoczęły się kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zapisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik” w granicach określonych w załączniku do uchwały Nr XXXV/216/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 czerwca 2017 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 października 2023 r. do 17 listopada 2023 r.

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Jodłownik w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Jodłownik wraz z załącznikami. Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 06.09.2023 r. do dnia 06.10.2023 r.

Wójt Gminy Jodłownik zaprasza na spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Jodłownik w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Jodłownik, które odbędzie się w dniu 4 października 2023 roku (środa) o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Jodłownik, pok. nr 28.

Pliki

Oświadczenie 264.42 KB
wniosek_dodatek_oslonowy 58.31 KB
Pismo Konsula 563.61 KB
Pismo MUW 210.66 KB
Pismo PLW 345.71 KB
Wniosek_zwrot 661.77 KB
wniosek o świadczenie 39.36 KB
Informacja o zamknięciu drogi 529.46 KB
mapa objazdów 1610.9 KB