Przejdź do stopki

Organizator wyścigu kolarskiego "Małopolska Majka Days" informuje, że w niedzielę 27 sierpnia br. w godz. 10.20 - 13.30 przez teren naszej gminy przejeżdżał będzie wyścig.

ŚWIĘTO OWOCOBRANIA Z JARMARKIEM CYSTERSKIM ORAZ XI TARGI TRADYCYJNEJ I REGIONALNEJ ŻYWNOŚCI Szczyrzyc,15 sierpnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO – zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

W dniu 27 czerwca 2023 r o godz. 1530 w budynku Remizy OSP w Jodłowniku odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dot. działania programu i możliwości pozyskania dotacji.

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Limanowej, Prezes Sądu Okręgowego w Nowy Sączu przekazał informację, że Rada Gminy Jodłownik może dokonać wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Limanowej.

Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowniku prowadzi kwalifikację osób i rodzin do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus.

Ekomodernizacja systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jodłownik” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Pliki

Oświadczenie 264.42 KB
wniosek_dodatek_oslonowy 58.31 KB
Pismo Konsula 563.61 KB
Pismo MUW 210.66 KB
Pismo PLW 345.71 KB
Wniosek_zwrot 661.77 KB
wniosek o świadczenie 39.36 KB
Informacja o zamknięciu drogi 529.46 KB
mapa objazdów 1610.9 KB