Przejdź do stopki

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jodłownik nr 0050.101.2023 z dnia 19 września 2023 r. w okresie od dnia 21 wrzesień 2023 r do dnia 13 października 2023 r. na terenie Gminy Jodłownik zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.

Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym ii umożliwienie mieszkańcom gminy wyrażenia opinii w sprawie dostępności posterunku w gminie oraz osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami posterunku Policji

Gmina Jodłownik zamierza przystąpić do programu „Asystent osobisty osób z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wójt Gminy Jodłownik informuje, iż dla dla mieszkańców Gminy Jodłownik, trwają zapisy na zajęcia z języka angielskiego na rok szkolny 2023/2024, które będą prowadzone przez Akademię Nauki Madison.

Wójt Gminy Jodłownik zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Jodłownik w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Jodłownik

Organizator wyścigu kolarskiego "Małopolska Majka Days" informuje, że w niedzielę 27 sierpnia br. w godz. 10.20 - 13.30 przez teren naszej gminy przejeżdżał będzie wyścig.

ŚWIĘTO OWOCOBRANIA Z JARMARKIEM CYSTERSKIM ORAZ XI TARGI TRADYCYJNEJ I REGIONALNEJ ŻYWNOŚCI Szczyrzyc,15 sierpnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO – zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

Pliki

Oświadczenie 264.42 KB
wniosek_dodatek_oslonowy 58.31 KB
Pismo Konsula 563.61 KB
Pismo MUW 210.66 KB
Pismo PLW 345.71 KB
Wniosek_zwrot 661.77 KB
wniosek o świadczenie 39.36 KB
Informacja o zamknięciu drogi 529.46 KB
mapa objazdów 1610.9 KB