Przejdź do stopki

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik” w granicach określonych w załączniku do uchwały Nr XXXV/216/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 czerwca 2017 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 października 2023 r. do 17 listopada 2023 r.

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Jodłownik w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Jodłownik wraz z załącznikami. Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 06.09.2023 r. do dnia 06.10.2023 r.

Wójt Gminy Jodłownik zaprasza na spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Jodłownik w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Jodłownik, które odbędzie się w dniu 4 października 2023 roku (środa) o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Jodłownik, pok. nr 28.

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jodłownik nr 0050.101.2023 z dnia 19 września 2023 r. w okresie od dnia 21 wrzesień 2023 r do dnia 13 października 2023 r. na terenie Gminy Jodłownik zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.

Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym ii umożliwienie mieszkańcom gminy wyrażenia opinii w sprawie dostępności posterunku w gminie oraz osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami posterunku Policji

Gmina Jodłownik zamierza przystąpić do programu „Asystent osobisty osób z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wójt Gminy Jodłownik informuje, iż dla dla mieszkańców Gminy Jodłownik, trwają zapisy na zajęcia z języka angielskiego na rok szkolny 2023/2024, które będą prowadzone przez Akademię Nauki Madison.

Wójt Gminy Jodłownik zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Jodłownik w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Jodłownik

Pliki

Oświadczenie 264.42 KB
wniosek_dodatek_oslonowy 58.31 KB
Pismo Konsula 563.61 KB
Pismo MUW 210.66 KB
Pismo PLW 345.71 KB
Wniosek_zwrot 661.77 KB
wniosek o świadczenie 39.36 KB
Informacja o zamknięciu drogi 529.46 KB
mapa objazdów 1610.9 KB