Przejdź do stopki

Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym ii umożliwienie mieszkańcom gminy wyrażenia opinii w sprawie dostępności posterunku w gminie oraz osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami posterunku Policji

Gmina Jodłownik zamierza przystąpić do programu „Asystent osobisty osób z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wójt Gminy Jodłownik informuje, iż dla dla mieszkańców Gminy Jodłownik, trwają zapisy na zajęcia z języka angielskiego na rok szkolny 2023/2024, które będą prowadzone przez Akademię Nauki Madison.

Wójt Gminy Jodłownik zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Jodłownik w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Jodłownik

Organizator wyścigu kolarskiego "Małopolska Majka Days" informuje, że w niedzielę 27 sierpnia br. w godz. 10.20 - 13.30 przez teren naszej gminy przejeżdżał będzie wyścig.

ŚWIĘTO OWOCOBRANIA Z JARMARKIEM CYSTERSKIM ORAZ XI TARGI TRADYCYJNEJ I REGIONALNEJ ŻYWNOŚCI Szczyrzyc,15 sierpnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO – zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

W dniu 27 czerwca 2023 r o godz. 1530 w budynku Remizy OSP w Jodłowniku odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dot. działania programu i możliwości pozyskania dotacji.

Pliki

Oświadczenie 264.42 KB
wniosek_dodatek_oslonowy 58.31 KB
Pismo Konsula 563.61 KB
Pismo MUW 210.66 KB
Pismo PLW 345.71 KB
Wniosek_zwrot 661.77 KB
wniosek o świadczenie 39.36 KB
Informacja o zamknięciu drogi 529.46 KB
mapa objazdów 1610.9 KB