Przejdź do stopki

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Wójt Gminy Jodłownik informuje, iż Gmina zapewnieni transport do punktów szczepień osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wójt Gminy Jodłownik informuje, iż zgodnie z założeniami, rozpoczynamy realizację zadania związanego z wykonaniem kolektorów słonecznych na obiektach mieszkańców naszej Gminy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt, w którym pomagamy wszystkim przed 30-tką, którzy wrócili niedawno z zagranicy i byli tam co najmniej pół roku. Bezrobotni, pracujący, szukający pracy – każdy może się do nas zgłosić.

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Uprzejmie informujemy, że Gminne Biuro Spisowe w Urzędzie Gminy Jodłownik pełni dyżury w celach informacyjnych i interwencyjnych w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 7.45 do godz.15.45 pod numerem telefonu: 18 /332 12 51.

Pliki

Oświadczenie 264.42 KB
wniosek_dodatek_oslonowy 58.31 KB
Pismo Konsula 563.61 KB
Pismo MUW 210.66 KB
Pismo PLW 345.71 KB
Wniosek_zwrot 661.77 KB
wniosek o świadczenie 39.36 KB
Informacja o zamknięciu drogi 529.46 KB
mapa objazdów 1610.9 KB